NOTIS MESYUARAT AGUNG KAWASAN K.L CITY CAMPUS

Maklumat tambahan : Berikut adalah fail pdf berkenaan pindaan Undang-undang Kecil KUTMB untuk rujukan semua ahli koperasi : Pindaan Undang-undang Kecil KUTMB —————————————————————————————– SEMUA ANGGOTA KOPERASI K.L CITY CAMPUS Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT AGUNG KAWASAN K.L CITY CAMPUS Adalah dengan hormatnya…

NOTIS MESYUARAT AGUNG KAWASAN KAMPUS SKUDAI, JOHOR

Maklumat tambahan (09/05/2016) : Berikut adalah fail pdf berkenaan pindaan Undang-undang Kecil KUTMB untuk rujukan semua ahli koperasi : Pindaan Undang-undang Kecil KUTMB —————————————————————————————– SEMUA ANGGOTA KOPERASI KAMPUS SKUDAI, JOHOR Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT AGUNG KAWASAN KAMPUS SKUDAI, JOHOR Adalah dengan…