UTAMA

Assalammualaikum dan Selamat Sejahtera

 

Adalah dimaklumkan bahawa keuntungan TSK bagi sesi Julai 2016 - Disember 2016 secara **INTERIM adalah sebanyak 8%.

 

Pihak KUTMB memohon maaf kepada pelabur di atas kelewatan pengisytiharaan keuntungan TSK bagi suku tahun ketiga dan keempat 2016. Kami akan mengumumkan kadar keuntungan penuh TSK setelah akaun diaudit dan mendapat pengesahan Jawatankuasa Syariah KUTMB.

 

Selain itu, satu mesyuarat di antara Ahli Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Syariah KUTMB bersama pelabur TSK akan diadakan pada 2 Mac 2017. Makluman tempat dan masa akan diberitahu kemudian kepada semua pelabur.

 

Pelabur juga boleh mendapatkan penyata pelaburan mulai 23 Februari 2017.

 

Sekian, Terima Kasih

Koperasi Teguh, Anggota Sejahtera.

Anda berada di sini:UTAMA KADAR KEUNTUNGAN TABUNG SIMPANAN KHAS BAGI JULAI - DISEMBER 2016