PROFIL KUTMB

  

VISI

Menjadikan Koperasi UTM Bhd sebagai koperasi rujukan.

 

 

MISI

Memupuk semangat bekerjasama, setiakawan dan bertanggungjawab di kalangan anggota supaya menjadi warga universiti yang produktif, ceria dan prihatin terhadap kehidupan sejagat

  

 

FALSAFAH 

Memurnikan gerakan koperasi bagi meningkatkan manfaat kepada anggota dan masyarakat berasaskan nilai-nilai koperasi mengikut keredhaan Allah s.w.t

 

 

MOTO

Koperasi Teguh Anggota Sejahtera

 

 

OBJEKTIF

  1. Meningkatkan jenis dan jumlah jualan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh anggota, warga kampus dan masyarakat umum.
  2. Meningkatkan pulangan kewangan dalam bentuk dividen, bonus, rebet dan diskaun dengan kadar yang memuaskan kepada anggota.
  3. Meningkatkan faedah perlindungan kebajikan khairat/insuran secara percuma kepada anggota dan keluarga anggota.
  4. Meningkatkan projek-projek pembangunan hartanah dan perniagaan bagi merangsang aktiviti ekonomi kepada koperasi dan negara.
  5. Memindahkan sebahagian besar tanggungjawab universiti bagi memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta keharmonian staf keluarga.

 

 

Anda berada di sini:UTAMA PROFIL PROFIL KUTMB